آنچه در بیتانیکس ارائه میشود

آموزش فارکس
استراتژی معاملاتی
ربات معامله گر
ابزارهای معاملاتی

آشنایی با بازارهای مالی جهانی!!

هشدار !!!

معاملات فارکس و ابزارهای معاملاتی اهرم دار با ریسک قابل توجهی همراه بوده و ممکن است منجر به از دست دادن تمام سرمایه شوند. شما می بایست با رعایت مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر منطقی در هر معامله، نسبت به حفظ سرمایه اصلی خود اقدام کرده و مطمئن شوید که خطرات آن را کاملاً درک و بررسی کرده اید. تجارت در بازارهای مالی با اهرم ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. لطفا قبل از معامله، سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر گرفته و در صورت لزوم از مشاوره مالی مستقل کمک بگیرید. این مسئولیت خود مشتریان است که اطمینان حاصل کرده که آنها مجاز به استفاده از خدمات برند بیتانیکس مطابق با الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود هستند. لطفاً قوانین بیتانیکس را بخوانید.