تحلیل تکنیکال

ژانویه 30, 2023

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/CAD در تایم فریم 4H

ژانویه 26, 2023

تحلیل  تکنیکال جفت ارز GBP/USD در تایم فریم 1D

ژانویه 23, 2023

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/CAD در تایم فریم 4H

ژانویه 19, 2023

تحلیل تکنیکال نفت WTI در تایم فریم 1H

ژانویه 18, 2023

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/NZD در تایم فریم 4H

ژانویه 18, 2023

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/CHF در تایم فریم 4H