مارس 20, 2023
تحلیل-تکنیکال-شاخص-Nazdaq-در-تایم-فریم-4H

تحلیل تکنیکال شاخص Nazdaq در تایم فریم 4H

مارس 7, 2023
تحلیل-تکنیکال-جفت-ارز- AUD/CHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/CHF در تایم فریم 1D

فوریه 24, 2023
تحلیل-تکنیکال-جفت-ارز-EUR/GBP

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/GBPدر تایم فریم 4H

فوریه 23, 2023
تحلیل-تکنیکال-جفت-ارز- AUD/NZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/NZD در تایم فریم 4H

فوریه 15, 2023
تحلیل-تکنیکال-جفت-ارز-CAD/JPY

تحلیل تکنیکال جفت ارز CAD/JPY در تایم فریم1D

فوریه 13, 2023
تحلیل-تکنیکال-جفت-ارز- AUDNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/NZD در تایم فریم 4H

فوریه 10, 2023
تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/JPY در تایم فریم 4H

فوریه 8, 2023
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/CHF در تایم فریم 4H

AUD.CHF
فوریه 1, 2023
تحلیل-تکنیکال-جفت-ارز- GBPCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBP/CHF در تایم فریم 4H