در حال بارگزاری ...

قانون

برترین پست ها

آخرین ارسالی ها

چهار قانون از وارن بافت برای سرمایه گذاری بهتر

با چهار قانون وارن بافت (یکی از برجسته ترین سرمایه داران بازار مالی)میتوان آشنایی بهتری برای سرمایه گذاری در بازار داشت در بحران کرونا بازارهای مالی د..

  • 14 اسفند 1399
  • توسط یگانه زبردست